©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Årsbästalistor

I årets sista nummer röstar Sonics skribenter alltid fram de 25 album som varit de senaste tolv månadernas bästa. Alla får göra varsin lista som vi sedan utgår ifrån för att, med hjälp av ett poängsystem, räkna ihop den gemensamma listan.

 

Vi publicerar varje år skribenternas individuella listor på sajten som en extra bonus för alla som inte kan få nog av tips på bra skivor.

Klicka på något av åren som nu syns i menyn till vänster för att se vilka skivor våra pennor tyckte var allra bäst då.

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner